Wie zijn wij en wat doen we?

Ons bedrijf werkt al vanaf 1976 met eigen verkeerstellers en software voor verkeerstellingen en de rapportage hiervan. Dinaf Traffic Control is één van de grootste dienstverleners op het gebied van verkeerstellingen en verkeersonderzoeken in Nederland en Belgie op dit moment.

In de loop der jaren is het pakket analyseapparatuur verbreed en technisch geperfectioneerd. Waar vroeger alleen werd geteld, kan het verkeer inmiddels naar snelheid, lengte en volgtijden worden geclassificeerd. Wij maken gebruik van de laatste nieuwe technieken op het gebied van datacommunicatie zoals het nieuwe netwerk LTE-M

Meten is weten

Verkeersveiligheid is een topprioriteit, en het begrijpen van de intensiteit, samenstelling en rijgedrag van het verkeer kan helpen bij het identificeren van risicovolle situaties en het nemen van passende maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Het verminderen van files is een belangrijk doel, aangezien congestie negatieve gevolgen heeft voor de efficiëntie van het wegennet, de economie en de levenskwaliteit van mensen. Door het verzamelen van verkeersgegevens kan men inzicht krijgen in verkeerspatronen en knelpunten identificeren, waardoor gerichte maatregelen kunnen worden genomen om de doorstroming te verbeteren.

Met het complete pakket van analyseapparatuur, software en diensten van Dinaf Traffic Control B.V., kunnen wegbeheerders, overheden en bedrijven waardevolle informatie verkrijgen om de juiste beslissingen te nemen en gerichte maatregelen te treffen om de verkeersstromen te verbeteren, de verkeersveiligheid te vergroten en de impact op het milieu en geluidhinder te verminderen.

Kwaliteit

Dinaf Traffic Control B.V. is in het bezit van een ISO 9001 kwaliteitscertificaat toegekend voor verhuur en dienstverlening van verkeersanalyse systemen.

Social Media

Meten is weten… Dinaf Traffic Control B.V. maakt het waar.

Comments are closed.