Privacy Policy voor Dinaf Traffic Control B.V.

Etten Leur, juli 2021

Beste bezoeker,

“Dinaf Traffic Control B.V” vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. De persoonsgegevens die “Dinaf Traffic Control B.V.” verzameld worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verkrijgen van gegevens

Persoonsgegevens en contact gegevens worden verkregen via de klant, of via een derde met toestemming van de persoon.

Gebruik van gegevens

Om een opdracht te kunnen uitvoeren zijn de persoonsgegevens van de klant voor verschillende doeleinden noodzakelijk:

Als onderneming is het verplicht een boekhouding bij te houden. Om een factuur te kunnen sturen zijn naam en adresgegevens nodig. Deze boekhouding dient zeven jaar te worden bewaard.

Om contact met de klant te onderhouden is het van belang naam, e-mailadres en telefoonnummer op te slaan in een digitaal adresboek. Deze worden nadat de opdracht is nabesproken verwijderd.

Digitale documenten worden alleen geanonimiseerd opgeslagen. Dit houdt in dat persoonsgegevens worden verwijderd alvorens deze wordt opgeslagen.

Wanneer een klant een review schrijft wordt deze  gepubliceerd op www.dinaf.nl
Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachine resultaten. “Dinaf Traffic Control B.V.” publiceert de review alleen na goedkeuring en toestemming van de opdrachtgever. De klant behoudt altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of anonimiseren.

Conform de AVG mogen geen gegevens worden opgeslagen die niet noodzakelijk zijn. Voor de uitvoering van een opdracht zijn slechts naamgegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden direct na de afronding van de opdracht verwijderd.

Bewaren van gegevens 

Uitsluitend gegevens die om wettelijke redenen dienen te worden bewaard, worden digitaal opgeslagen. Digitalebestanden kunnen op verschillende manieren worden benaderd. Hiervoor is een goede beveiliging van de computer, tablet en mobiele telefoon middels een virusscan en wachtwoordbeveiliging een vereiste. Dit betekent dat de virusscan altijd up-to-date dient te zijnen een wachtwoord regelmatig, minimaal jaarlijks, dient te worden gewijzigd.

Vernietiging van de gegevens

Indien gegevens op papier staan worden deze, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is, vernietigd. Hiervoor wordt een papier vernietiger gebruikt. Documenten die digitaal verkregen zijn worden, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is, gewist.

Informatie, inzage en correctie

Een opdrachtgever heeft ten alle tijden recht op informatie, inzage en correctie van de gegevens die zij hebben verstrekt.

In geval van data-lek

Indien gegevens onbevoegd in handen van derden zijn gekomen, zal hiervan direct bij het constateren hiervan melding worden gemaakt bij de persoon of personen wie dit betreft en bij de autoriteit persoonsgegevens.

Website Dinaf Traffic Control B.V.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics Demographics. Hiervoor zijn de Google advertising features ingeschakeld.De geanonimiseerde demografische gegevens die “Dinaf Traffic Control b.v.” hiermee verkrijgt dienen enkelen alleen ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Cookies van derden

Op de cookies van derden (dat zijn alle cookies waarbij een andere plaatser dan “Dinaf Traffic Control B.V.”) is vermeld is het volgende van toepassing:

“Dinaf Traffic Control B.V.” heeft geen invloed op deze cookies. Deze cookies vallen onder het privacybeleid van de betreffende aanbieder (zie de website van deze aanbieder). De gegevens worden opgeslagen op de servers van de betreffende aanbieder. Deze kan – zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen – de gegevens aan derden geven, bijvoorbeeld indien men hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Hoelang blijven cookies actief?
De meeste cookies worden verwijderd bij het sluiten van uw browser. Sommige, zogenaamde permanente cookies,blijven langer bewaard variërend van enkele dagen tot enkele jaren. U kunt deze cookies zelf op ieder gewenst moment verwijderen via uw browser instellingen.

Kan ik (sommige) cookies weren of verwijderen?
Ja, u kunt dit aangeven in uw browserinstellingen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser, raadpleeg hiervoor de help functie of website van uw browser. Het weigeren van(sommige)cookies kan tot gevolg hebben dat(bepaalde)websites niet(volledig)meer functioneren.

Directie
Dinaf Traffic Control B.V.

Comments are closed.