Verkeerstellingen

Eén van de kernactiviteiten van Dinaf is het uitvoeren van verkeerstellingen door middel van telslangen. Hiertoe hebben wij een bestand van ruim 400 telkasten. Onze medewerkers zijn zeer ervaren in het bepalen van de meest ideale meetlocatie in een opgegeven wegvak en zijn zeer geroutineerd in het installeren van de kasten. Dinaf onderscheidt zich op een aantal vlakken van andere aanbieders in deze markt:

 • Wij werken met ons eigen fabrikaat apparatuur en software en hebben dus enorm veel expertise in de mogelijkheden ervan
 • Wij kunnen overal in Nederland en België 50 locaties plaatsen op één dag
 • Bij grote projekten werken we vaak in sessies, waarbij apparatuur telkens verplaatst wordt
 • Indien er onverhoopt, door wat voor oorzaak ook, uitval van gegevens is, dan verlengen wij gratis de telling met maximaal 1 week
 • Na afloop van een telling worden alle gegevens door onze medewerkers gecontroleerd, en bij afwijkingen of onderbrekingen wordt de oorzaak gemeld.

Op deze manier kunnen wij vlot nauwkeurige cijfers aanleveren en onderbrekingen in de gegevens tot een minimum beperken.

De telapparatuur kan worden gehuurd of wij kunnen apparatuur van de opdrachtgever plaatsen. Inbegrepen is ook de verwerking van de data, maar ook hierin zijn wij zeer flexibel; vrijwel alles is mogelijk.


Bijvoorbeeld:

 • Dinaf verhuurt en installeert de apparatuur en levert de telgegevens aan op papier en via e-mail
 • Dinaf verhuurt alleen de apparatuur
 • Dinaf installeert de apparatuur van de opdrachtgever en levert de telgegevens aan
 • Dinaf installeert de apparatuur van de opdrachtgever, aangevuld met gehuurde apparatuur

Verkeerstellingen met slangen onderscheiden zich globaal in twee hoofdcategoriën:

Tellen van assenparen
Het aantal passerende voertuigassen wordt geteld en gedeeld door 2.
Bij het tellen van assenparen zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Wel of geen onderscheid naar rijrichting
 • Wel of geen onderscheid tussen fietsen en motorvoertuigen
 • Beide: zowel onderscheid naar rijrichting als naar fietsen en motorvoertuigen
 • Voor de meeste wegen volstaat 1 teller per locatie.
Verkeerstellingen

Classificeren
Verkeer wordt ingedeeld in snelheids- en lengteklassen, per klasse wordt geteld.

Opmerkingen bij classificaties:

 • Onze apparatuur is van het type SCCL (classifier), dat maximaal 24 klassen kan registreren (bijv. 6 snelheidsklassen en 4 lengteklassen). Wij hebben echter ook een aantal kasten van het type SCA2 (analyzer), die meer mogelijkheden bieden
 • Voor classificaties op wegen (2 rijstroken zonder middengeleider) met een te verwachten intensiteit van minder dan 3000 motorvoertuigen per dag kunnen we volstaan met 1 classifier.
 • Voor classificaties op wegen met een te verwachten intensiteit van meer dan 3000 motorvoertuigen per dag zullen, in verband met de nauwkeurigheid, 2 classifiers ingezet worden, tenzij een geschikte middengeleider aanwezig is.
 • Voor classificaties op wegen met 2 x 2 rijstroken zullen altijd 3 classifiers ingezet worden en er dient een geschikte middengeleider aanwezig te zijn.
 • Zeer langzaam rijdend verkeer (minder dan 10 km/h) kan niet correct geclassificeerd worden.

Bij het aanleveren van de classificatiegegevens kunnen we rapportages aanbieden van werk-, weekend- en weekdag gemiddelden, V85 of V90 berekeningen, aparte snelheid- en lengte rapporten, etc. etc. in PDF- en/of Excel-bestandsformaat, via e-mail, op CDROM, USB-stick en/of papier.

Bovenstaande is vooral van toepassing op (tijdelijke) tel- en classificatiepunten met telslangen. Dinaf kan u echter ook het uitvoerende werk uit handen nemen en eventueel apparatuur verhuren voor tellingen op bestaande (permanente) tel- en classificatiepunten met detectielussen. Voor eventuele verhuur beschikken wij over een tiental classifiers/analyzers met lusdetectoren.

Informatie:
Email: info@dinaf.nl

Comments are closed.