Verkeerstellingen

Eén van de kernactiviteiten van Dinaf is het uitvoeren van verkeerstellingen door middel van telslangen. Wij hebben ruim 400 verkeerstellers in ons beheer. Onze medewerkers zijn zeer ervaren in het bepalen van de meest ideale meetlocatie in een opgegeven wegvak en zijn zeer geroutineerd in het installeren van de kasten. Dinaf onderscheidt zich op een aantal vlakken van andere aanbieders in deze markt:

 • Wij werken met ons eigen fabrikaat apparatuur en software en hebben dus enorm veel expertise in de mogelijkheden ervan
 • Wij kunnen overal in Nederland en België 50 locaties plaatsen op één dag
 • Bij grote projecten werken we vaak in sessies, waarbij apparatuur telkens verplaatst wordt
 • Indien er onverhoopt, door wat voor oorzaak ook, uitval van gegevens is, dan verlengen wij gratis de telling met maximaal 1 week
 • Na afloop van een telling worden alle gegevens door onze medewerkers gecontroleerd, en bij afwijkingen of onderbrekingen wordt de oorzaak gemeld.

Op deze manier kunnen wij vlot nauwkeurige cijfers aanleveren en onderbrekingen in de gegevens tot een minimum beperken. De telapparatuur kan worden gehuurd of wij kunnen apparatuur van de opdrachtgever plaatsen. Inbegrepen is ook de verwerking van de data, maar ook hierin zijn wij zeer flexibel; vrijwel alles is mogelijk.

Mogelijkheden:

 • Dinaf verhuurt en installeert de apparatuur en levert de telgegevens aan op papier en via e-mail
 • Dinaf verhuurt alleen de apparatuur
 • Dinaf installeert de apparatuur van de opdrachtgever en levert de telgegevens aan
 • Dinaf installeert de apparatuur van de opdrachtgever, aangevuld met gehuurde apparatuur

Verkeerstellingen met slangen onderscheiden zich globaal in twee hoofdcategoriën:

Tellen van assenparen

Het aantal passerende voertuigassen wordt geteld en gedeeld door 2.

 • Wel of geen onderscheid naar rijrichting
 • Wel of geen onderscheid tussen fietsen en motorvoertuigen
 • Beide: zowel onderscheid naar rijrichting als naar fietsen en motorvoertuigen
 • Voor de meeste wegen volstaat 1 teller per locatie.

Classificeren

Verkeer wordt ingedeeld in snelheids- en lengteklassen, per klasse wordt geteld. Door twee lussen of slangen achter elkaar te leggen kan door middel van het tijdverschil de snelheid en de lengte van het voertuig bepaald worden. Bij classificatie worden de gemeten snelheden en lengtes ingedeeld in klassen. Deze klassen worden bepaald door grenzen op te geven, bijvoorbeeld alle voertuigen die tussen 30 en 40 km/u rijden en tussen 2,0 en 3,5 meter lang zijn worden apart geteld. Een veel toegepaste 24-klassen-indeling voor binnen de bebouwde kom is snelheidsgrenzen op 20, 30, 40, 50, 60, 70 en 80 km/u en lengtegrenzen op 3,5 en 7,0 meter. Ook nu wordt elk uur (of een ander gekozen interval) elke getelde klasse opgeslagen in het geheugen van de verkeersteller

Rapportage

Bij het aanleveren van de classificatiegegevens kunnen we rapportages aanbieden van werk-, weekend- en weekdag gemiddelden, V85 of V90 berekeningen, aparte snelheid- en lengte rapporten, etc. etc. in PDF- en/of Excel-bestandsformaat, via e-mail, op CDROM, USB-stick en/of papier.

Informatie:
Email: info@dinafwebmaster

Meten is weten… Dinaf Traffic Control B.V. maakt het waar.

Comments are closed.