Software

Rodin.NET

Rodin.NET is een databeheerprogramma voor Microsoft Windows PC’s, dat wordt gebruikt voor de verwerking van gegevens die vergaard worden door Dinaf verkeerstellers. De ruwe data worden eerst via de communicatiemodule ingelezen en kunnen daarna op een groot aantal manieren worden geselecteerd, gefilterd, bewerkt en gepresenteerd, zowel grafisch als in tabelvorm. Tevens kunnen Excel bestanden worden aangemaakt met de verwerkte data, zodat integratie met andere software in de meeste gevallen geen probleem vormt. U kunt locaties terugzoeken aan de hand van een interactieve plattegrond, waarbij de meetgegevens desgewenst bij de locatie op de kaart weergegeven kunnen worden. Zo kunnen snel analyses gemaakt worden, en zijn verkeersstromen in één oogopslag duidelijk.

De besturing van Rodin.NET lijkt in eerste instantie op die van het oudere WinRodin. De menustructuur is grotendeels ongewijzigd gebleven. Echter is er een tweede manier van besturen bijgekomen, buiten de menu’s om. Alle bewerkingen die van toepassing zijn op een bepaalde stap in de verwerking zijn direct zichtbaar en aanklikbaar in de Acties kolom. Daardoor is de bediening logischer en vooral ook sneller geworden.

Folder Rodin
Door de altijd aanwezige zoekbalk kan met een enkel woord of deel van een woord zeer snel de juiste locatie en meting gevonden worden in zelfs de grootste database zonder te hoeven bladeren.
In dit voorbeeld is gezocht naar de lettercombinatie “kamp”. Alle locaties waarin die letters voorkomen in de omschrijvingen worden weergegeven.
Alle locatie- en metinggegevens en tekstuele of grafische uitvoer overzichtelijk op één scherm. Het type diagram en de grafiek zelf is met enkele muisklikken aan te passen.
Het aanmaken van een rapport maakt direct het resultaat zichtbaar – “Wat U ziet is wat U krijgt” (Engels WYSIWYG, what you see is what you get), in dit geval in de vorm van een PDF document.
Rodin.NET geeft u ook de mogelijkheid om, naast de bestaande lijst van locaties, een overzichtkaart van uw locaties weer te geven, waarop desgewenst kan worden in- en uitgezoomd, en waarbij u de keuze heeft tussen een overzichtskaart, satellietfoto’s of een terreinkaart.
Als u klikt op de Dinaf pin bij de locatie, dan kunt vanaf de kaart de locatie openen en krijgt u het gebruikelijke overzicht van alle metingen die op die lokatie uitgevoerd zijn.
Ook is het mogelijk om alle locaties een “vlag” te geven met bijvoorbeeld het werkdaggemiddelde. Bij een klik op de pin bij de locatie verschijnen desgewenst de voornaamste telgegevens van die meetlokatie in een ballon.

Nog enkele verbeteringen kort opgesomd:

  • Rapporten kunnen direct in Excel en PDF formaat aangemaakt worden, grafieken in GIF of WMF formaat
  • De gebruiker kan zelf de bloktijden bepalen
  • V15/V85/V90 instellingen zijn door de gebruiker te wijzigen
  • Spitsuurverdeling door de gebruiker te wijzigen
  • Automatische backup

De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl de database ofwel lokaal of op een server in het netwerk kan worden gezet. Wat voor u de beste keuze is, is afhankelijk van of u met verschillende gebruikers tegelijkertijd van dezelfde database gebruik wenst te maken. Is dit niet het geval dan is stand-alone werken veruit het eenvoudigst. Bij Rodin.NET wordt het gratis pakket “Microsoft SQL Server 2014 Express Edition” geleverd. Voor zeer grote databases (groter dan 4 GB) en netwerkgebruik is de aanschaf van een geavanceerdere versie van SQL server 2014 of 2019 gewenst.

U kunt voor Rodin.NET een onderhoudscontract afsluiten, waarmee u verzekerd bent van ondersteuning en updates.

  • De stand-alone versie werkt geheel lokaal. Programma en database worden op één computer geïnstalleerd. U kunt rekenen op volledige ondersteuning en hulp bij probleemoplossing van Dinaf. De backup kan echter wel op een netwerk gezet worden, en vanaf meer dan één werkplek opgevraagd worden.
  • Voor de netwerkversie is altijd de tussenkomst van uw systeembeheerder vereist. Het inrichten en onderhouden van een databaseserver vereist namelijk gespecialiseerde kennis en wordt normaal gesproken door een database administrator of systeembeheerder gedaan. Installatie resp. onderhoud zal door uw eigen systeembeheerder uitgevoerd dienen te worden, deze installatievorm valt dan ook niet onder het Dinaf onderhoudscontract.

Informatie:
Email: info@dinaf.nl

Comments are closed.