Software

Rodin.NET

Rodin.NET is een databeheerprogramma voor Microsoft Windows PC’s, dat wordt gebruikt voor de verwerking van gegevens die vergaard worden door Dinaf verkeerstellers. De ruwe data worden eerst via de communicatiemodule ingelezen en kunnen daarna op een groot aantal manieren worden geselecteerd, gefilterd, bewerkt en gepresenteerd, zowel grafisch als in tabelvorm. Tevens kunnen Excel bestanden worden aangemaakt met de verwerkte data, zodat integratie met andere software in de meeste gevallen geen probleem vormt. U kunt locaties terugzoeken aan de hand van een interactieve plattegrond, waarbij de meetgegevens desgewenst bij de locatie op de kaart weergegeven kunnen worden. Zo kunnen snel analyses gemaakt worden, en zijn verkeersstromen in één oogopslag duidelijk.

Folder Rodin

De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl de database ofwel lokaal of op een server in het netwerk kan worden gezet. Wat voor u de beste keuze is, is afhankelijk van of u met verschillende gebruikers tegelijkertijd van dezelfde database gebruik wenst te maken. Is dit niet het geval dan is stand-alone werken veruit het eenvoudigst. Bij Rodin.NET wordt het gratis pakket “Microsoft SQL Server 2014 Express Edition” geleverd. Voor zeer grote databases (groter dan 4 GB) en netwerkgebruik is de aanschaf van een geavanceerdere versie van SQL server 2014 of 2019 gewenst.

U kunt voor Rodin.NET een onderhoudscontract afsluiten, waarmee u verzekerd bent van ondersteuning en updates.

  • De stand-alone versie werkt geheel lokaal. Programma en database worden op één computer geïnstalleerd. U kunt rekenen op volledige ondersteuning en hulp bij probleemoplossing van Dinaf. De backup kan echter wel op een netwerk gezet worden, en vanaf meer dan één werkplek opgevraagd worden.
  • Voor de netwerkversie is altijd de tussenkomst van uw systeembeheerder vereist. Het inrichten en onderhouden van een databaseserver vereist namelijk gespecialiseerde kennis en wordt normaal gesproken door een database administrator of systeembeheerder gedaan. Installatie resp. onderhoud zal door uw eigen systeembeheerder uitgevoerd dienen te worden, deze installatievorm valt dan ook niet onder het Dinaf onderhoudscontract.

Informatie:
Email: info@dinaf.nl

Comments are closed.