Software

De gegevens die worden verzameld door Dinaf telapparatuur zijn niet direct bruikbaar en moeten eerst worden getransporteerd naar een Windows PC voor verdere verwerking. Voor dit doel zijn Rodin.NET en WinDCP uitgerust met een communicatiegedeelte. Zodra de gegevens zijn ingelezen, staan ze niet op zichzelf. Om de juiste conclusies te kunnen trekken uit de vaak grote hoeveelheden afzonderlijke telcijfers, is het noodzakelijk om deze gegevens te ordenen en gemiddelden te berekenen. Rodin.NET biedt uitgebreide mogelijkheden voor dit doel.

Dinaf levert de volgende software pakketten:

Rodin.NETVolledig databeheer programma waarmee onder anderen werk-, weekend- en weekdag gemiddelden, alsmede V15/V85/V90 berekend kunnen worden, rapporten direct in PDF, grafieken, (netwerk)backups, en meer.

WinRodin is opgevolgd door Rodin.NET, en is niet meer leverbaar. Wel bieden wij nog altijd ondersteuning, als u ervoor kiest WinRodin te blijven gebruiken.

Voor het oude DOS Dinaf verwerkingsprogramma kunnen we helaas geen ondersteuning meer bieden.

Informatie:
Email: info@dinaf.nl

Meten is weten… Dinaf Traffic Control B.V. maakt het waar.

Comments are closed.