Software

De gegevens die worden verzameld door Dinaf telapparatuur zijn niet direct bruikbaar. Ze moeten eerst getransporteerd worden naar een Windows PC om daarna verwerkt te worden. Rodin.NET en WinDCP zijn hiervoor uitgerust met een communicatiegedeelte. Eenmaal ingelezen staan de gegevens nooit op zich. Om de juiste conclusies te kunnen trekken uit de vaak enorme hoeveelheden losse telcijfers is het noodzakelijk deze gegevens te ordenen en gemiddelden te berekenen. Rodin.NET biedt hiervoor uitgebreide mogelijkheden.

Dinaf levert de volgende software pakketten:

Rodin.NETVolledig databeheer programma waarmee onder anderen werk-, weekend- en weekdag gemiddelden, alsmede V15/V85/V90 berekend kunnen worden, rapporten direct in PDF, grafieken, (netwerk)backups, en meer.
WinDCPProgramma voor het inlezen van rampacks of het direct uitlezen van telapparatuur. Gratis te downloaden.

WinRodin is opgevolgd door Rodin.NET, en is niet meer leverbaar. Wel bieden wij nog altijd ondersteuning, als u ervoor kiest WinRodin te blijven gebruiken.

Voor het oude DOS Dinaf verwerkingsprogramma kunnen we helaas geen ondersteuning meer bieden.

Informatie:
Email: info@dinaf.nl

Meten is weten… Dinaf Traffic Control B.V. maakt het waar.

Comments are closed.